Faciliteren

Voor het faciliteren van workshops werkt Neemtwerkuithanden samen met: Antoinette Faciliteert & Jacoba van Gastel van Rotrap

Antoinette zorgt als facilitator voor een productieve omgeving en een uitdagend programma zodat een groep productiever en effectiever functioneert. Zij begeleidt daarbij het proces en ondersteunt de groep zodat mensen optimaal kunnen participeren, creatief kunnen denken en de dialoog gestimuleerd wordt. Een interactieve, resultaatgerichte workshop verhoogt de betrokkenheid en acceptatie. Dat leidt tot een bevredigend resultaat. Gelijktijdig vindt er een proces van onderling begrip en een betere samenwerking voor het vervolg plaats. Antoinette ondersteunt als facilitator de workshop, maar zij draagt niet bij aan de inhoud. Als neutrale buitenstaander is zij gericht op het proces en pleegt daarbij interventies op leuke en lastige momenten. Faciliteren betekent letterlijk: “Makkelijk maken en verbinden”, dat is haar unieke rol.

Jacoba maakt energie los in een groep en zorgt ervoor dat deze energie beklijft. Jacoba bereidt uw workshop voor op het gebied van de inhoud (focus op de kern van de zaak), het proces (presentatievorm sluit aan bij het doel dat u wilt bereiken) en de interactie (de groepsdynamiek wordt gebruikt om te excelleren).

Danielle Vogelsang, van Neemtwerkuithanden, legt het resultaat van jouw workshop vast in een sprekend resultaat. Dat uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt.

Top