Secretaris

Danielle Vogelsang, is via haar bedrijf, inzetbaar als ambtelijk secretaris. Haar taken taak zijn:

 • Uitwerken van verslagen, rapporten, brieven en andere (in concept) aangeleverde stukken;
 • Opstellen en redigeren van correspondentie;
 • Samenstellen van concept-agenda en verzenden van vergaderstukken;
 • Toezien op de naleving van gemaakte afspraken;
 • Voorbereiden van vergaderingen (onder meer versturen van uitnodigingen en verzorgen van faciliteiten en hulpmiddelen);
 • Notuleren tijdens vergaderingen en uitwerken van de notulen;
 • Beheer van het archief;
 • Op verzoek verstrekken van informatie en documentatie uit het archief;
 • (Mede) samenstellen en verspreiden van het jaarverslag;
 • (Mede) voorbereiden en organiseren van de (digitale) verkiezingen voor de MR, OR of andere raad;
 • Fungeren als aanspreekpunt (namens de raad) voor de achterban;
 • Voorbereiden en opstellen van instemmingszaken, initiatiefvoorstellen en adviezen;
 • Doen van voorstellen met betrekking tot de strategie, het beleidsplan en/of het jaarwerkplan;
 • Evalueren, bespreken en eventueel bijsturen van het beleid;
 • Signaleren en bespreekbaar maken van ontwikkelingen binnen de organisatie;
 • Eventueel verzorgen van de introductie van nieuwe leden;
 • Eventueel adviseren van het bestuur op het gebied van medezeggenschapskwesties.

Danielle Vogelsang is lid van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP).

Zij bouwt haar (wets)kennis op en houdt deze als zodanig up to date via het volgen van modulaire trainingen van o.a. de DASMO.
Danielle is geabonneerd op OR-Online.

Daarnaast neemt zij deel aan workshops, congressen en events.

Top