Notuleren

Schakel Danielle Vogelsang van Neemtwerkuithanden in voor het notuleren van uw vergadering. Danielle kent het geheim van een sprekend verslag en pikt de essentie van een vergadering moeiteloos op. Zij zorgt voor een heldere structuur, actief taalgebruik en pakkende koppen.

Danielle maakt op uw verzoek:
* een samenvattend verslag:
* een uitgebreid samenvattend verslag.

Het verslag wordt desgewenst voorzien van een actie- en/of besluitenlijst. Om misverstanden achteraf te voorkomen wordt een digitale geluidsopname (zoals wat is er daadwerkelijk gezegd, besproken en schriftelijk vastgelegd) gemaakt van uw vergadering.  Met de geluidsopname wordt vertrouwelijk omgegaan.

U kunt Danielle Vogelsang ook inschakelen voor het notuleren van uw workshop.

Zij kan uw workshop laten faciliteren door één van haar collegae.

Top