Coachen en trainen

Secretaresses of managementondersteuners concentreren zich meestal op een veelheid van taken (agendabeheer, notuleren van vergaderingen, organisatie van evenementen etc.) waarbij snel en flexibel geschakeld moet worden tussen inhoudelijke, organisatorische en administratieve zaken. Multi-tasken als deskundigheid is geen geringe opgave. Wat is dringend en wat niet? Welke vragen en wie krijgen prioriteit? Hoe deel je je tijd in? En hoe ga je om met crisissen, met druk, en met hiërarchie? Relationele afstemmingskwesties lopen als een rode draad door het werk: om kunnen gaan met vele karakters, werkritmen, vormen van humor, gevoeligheden, leeftijden. En daarbij een flinke portie stressbestendigheid: dit alles moeiteloos en vanzelf gedaan krijgen.

Kortom: een secretaresse of managementondersteuner moet vandaag de dag beschikken over een groot aantal vaardigheden. Vaardigheden die zij/hij niet altijd in huis heeft en/of bijgeschaafd moeten worden. Danielle biedt hierin ondersteuning. Je kunt haar, via Neemtwerkuithanden, inschakelen voor het verzorgen van de volgende trainingen:

  • Coaching op de werkvloer;
  • Notuleren hoe doe ik dat?
  • Notuleren met de laptop;
  • Klantgericht telefoneren;
  • Eigentijds corresponderen.
Top